Naše služby

Spoločnosť Schneider rádiológia/radiology  sa riadi princípom optimalizácie, pacient dostáva výsledný snímok ako:

  • CD nosič, 
  • výtlačok na špeciálnom fotopapieri,
  • alebo je zaslaný lekárovi e-mailom.

Naši pracovníci vynaložia všetky svoje schopnosti, aby bol  Váš úsmev stopercentný a  aby ste sa mohli  dokonale postarať o svoj chrup a Vášmu ošetrujúcemu zubnému lekárovi predložili kvalitný  nástroj – snímok na spoľahlivú diagnostiku. Kvalita poskytovaných zdravotníckych služieb predstavuje jeden z našich  strategických cieľov.

Stomatologické röntgenologické služby Vám poskytneme na našich pracoviskách.