Vitajte

Krédom spoločnosti je poskytovať zdravotnú starostlivosť všetkým, aj tým najnáročnejším a kvalita poskytovaných zdravotníckych služieb predstavuje jeden z jej strategických cieľov. Z toho dôvodu je veľký dôraz kladený na profesionálny prístup našich pracovníkov k pacientom a moderné vybavenie pracoviska s maximálnym zreteľom na spokojnosť pacientov.

Čítať viac

Aktuálne informácie

Pracovisko RTG Košice - Terasa

Pracovisko RTG Košice - Terasa bude dňa 18.10.2019 zatvorené. Zastupujúce pracovisko RTG Košice - Sever, RTG - Juh

Pracovisko RTG Liptovský Mikuláš

Dňa 18.10.2019 bude pracovisko RTG Liptovský Mikuláš zatvorené.

RTG Brezno

V dňoch 18.10. a 21.10.2019 bude pracovisko RTG Brezno zatvorené.

Služby

Spoločnosť Schneider rádiologia/radiology  sa riadi princípom optimalizácie, pacient dostáva výsledný snímok ako CD nosič, výtlačok na špeciálnom fotopapieri alebo môže byť zaslaný e-mailom. Naši pracovníci vynaložia všetky svoje schopnosti, aby ste sa mohli  dokonale postarať o svoj chrup a Vášmu zubnému lekárovi predložili kvalitný  – snímok na spoľahlivú diagnostiku.

Čítať viac