O spoločnosti

Spoločnosť SCHNEIDER RÁDIOLOGIA/RADIOLOGY začala svoju činnosť v roku 2007. Zriadením stomatologických RTG pracovísk podporuje v oblasti zdravotníctva diagnostický nástroj číslo 1 na trhu Planmeca ProMax. Prístroj si rýchlo vydobyl význačné postavenie na trhu USA, Japonsku a Ázií. Planmecca ProMax dostal ocenenie na Femina Prize design 2003.

 

RTG prístroj Planmeca ProMax

Unikátny panoramatický RTG prístroj s patentovaným robotickým ramenom SCARA3 je vybavený 3 klĺbmi, pripomínajúcimi pohyb ľudských ramien a tak umožňuje ľubovoľné geometrické zobrazenie.

Technické riešenie prístrojov Planmeca ProMax využíva najmodernejšie technológie spracovania snímky, kde je zabezpečená :

  • maximálna bezpečnosť pre pacienta i užívateľa,
  • minimálne ožiarenie,
  • maximálna diagnostická výpovedná hodnota pre lekára.

Prístroj ProMax s Dimax3 (Planmeca ProMax) obsahuje sadu programov pre snímkovanie, umožňuje zhotovenie snímok všetkých formátov, pre všetky typy pacientov (deti, dospelí aj imobilní) a všetky diagnostické potreby.

Typické pre panoramatické röntgeny Planmeca je otvorený prístup pacientom. Umožňuje ľahké polohovanie všetkých typov pacientov /stojacích, sediacich, na invalidnom vozíku/. Je možné voliť tvar ohniskovej vrstvy podľa veľkosti a tvaru čeľuste pacienta a získať tak ostré a neskreslené snímky nezávisle na anatómii pacienta, nakoľko rozmer a tvar čeľuste medzi jednotlivcami závisí od vzrastu, pohlavia, rasy, veku. Z toho dôvodu nemôže byť nikdy jedna ohnisková vrstva (vytváraná fixnou geometriou pohybu), v ktorej sa ostro zobrazí časť skenovaného objektu, optimálna pre všetkých pacientov.

Detský program zmenšuje ožiarenú oblasť zhora a zo strán, a znižuje tak záťaž detských pacientov o 35 % bez straty informácie. Zníženie dávky je možné tiež dosiahnuť horizontálnou i vertikálnou segmentáciou, ktorá ohraničuje ožiarenú plochu iba na oblasť diagnostického záujmu. Jednoduchým výberom segmentov na ovládacom panely je možné znížiť dávku žiarenia až o 93 % v porovnaní s klasickou panoramatickou snímkou.

Prístroj umožňuje až 28 programov snímkovania od intraorálnej snímky, niekoľko druhov panoramatických snímok (štandardná, bez kĺbov, detská, ortogonálna, interproximálna), cephalometrickú snímku, tomografickú snímku, Bitewingovú projekciu, snímky TMJ kĺbov (dvojitý laterálny program, dvojitý laterálny-PA program), sínusovú snímku, sínus PA nerotačný a laterálny sínus nerotačný program.