Novinky - Schneider RTG

Novinky

Čerpania dovoleniek pracoviská RTG - August 2018

Rtg pracoviská - čerpanie dovoleniek mesiac august:

V dňoch od 20.8 do 24.8.2018

Rtg Rožňava

V dňoch 10.8.; 16.8.; 23.8. a 24.8.2018

RTG Trebišov

V dňoch 9.8. a 10.8.2018

RTG Karlova Ves, Ba

V dňoch 3.8.; 7.8.; 13.8. - 21.8.2018

RTG Žilina

V dňoch 22.8. - 31.8.2018

RTG Martin 

V dňoch 20.8. - 27.8.2018

RTG Lipt. Mikuláš

V dňoch 15.8.; 20.8. - 24.8.2018

RTG Prievidza

V dňoch 7.8.; 8.8.; 13.8.; 16.8. - 22.8.2018

RTG Sever

- zástup Rtg Terasa, Rtg Juh

V dňoch 3.8.; 6.8.; 9.8.;10.8.2018

Rtg Juh

- zástup RTG Sever, Rtg Terasa

V dňoch 1.8.; 2.8.;14.8.;15.8.; 22.8 - 24.8.2018

RTG Terasa

- zástup RTG Juh, RTG Sever

V dňoch 6.8. - 10.8.2018

Rtg Brezno

V dňoch 7.8.2018 - 14.8.2018; 27.8. - 31.8.2018

Rtg Trnava

V dňoch 17.08. - 31.08.2018

Rtg Senica

V dňoch 24.8.; 27.8.; 29.8.; 30.8.; 31.8.2018

Rtg Tehelná - zástup Rtg Karl. Ves